ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบซ้ำซ้อน ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนที่สุด)

นศ.ที่มีรายชื่อสอบซ้ำซ้อน ปลายภาคที่ 2/2562 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบซ้ำซ้อนเข้าลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่

***หากไม่ลงทะเบียนขอสอบซ้อนจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบซ้อน***


2. รายชื่อสอบซ้ำซ้อน และแนวปฏิบัติในการสอบซ้อน คลิ๊กที่นี่

3. ตรวจสอบ วัน เวลา และ ห้องสอบ ให้ชัดเจนทาง Web site หรือประกาศรายชื่อ
ที่บอร์ด หน้าห้องสำนักงานพัฒนาวิชาการ
(ห้อง A116 ประตูที่ 2 ถัดจากห้องทะเบียนฯ)


หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ห้องสำนักพัฒนาวิชาการ A116
โทร.02-7632600 ต่อ 2504 และ2645-2648
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2563
 2.การประเมินการสอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2563
ระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2563

นักศึกษาจะต้องทำการประเมินการสอนทุกรายวิชาของอาจารย์แต่ละท่าน หากนักศึกษาประเมินการสอนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายวิชา
**นักศึกษาจะไม่สามารถดูผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในระบบบริการการศึกษาได้**
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2563
 3.การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
สภาอนุมัติรอบวันที่ 6 มกราคม 2563
สามารถติดต่อขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2563
 4.ป.ตรี แจ้งขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62
น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 2/62 นี้ เป็นภาคศึกษาสุดท้าย และคาดว่าตนเองจะสำเร็จการศึกษา ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ
เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 6 ธ.ค. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด
กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 6 ธ.ค. 62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องสำเร็จการศึกษา โทร 027632600 ต่อ 2502 (สุชาดา)
ประกาศโดย   งานทะเบียน โทร 027632600 ต่อ 2502   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666