ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต online วันที่ 21 ส.ค.-13 ก.ย. 62

พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
วันซ้อมย่อย วันที่ 3 พ.ย. 62
วันซ้อมใหญ่ วันที่ 9 พ.ย. 62
วันประสาทปริญญาบัตร วันที่ 10 พ.ย. 62

หมายเหตุ รหัสน.ศ. 58 ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนฯ 3000 บาท ค่าเข้าร่วม 1000 บาท

ติดต่อสอบถามกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร ได้ที่งานกิจการนักศึกษา โทร 02 763 2600 ต่อ 2621-2623
ประกาศโดย   Office of Registrar   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2562
 2.ถอนรายวิชาได้รับสัญญลักษณ์ "W"(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 13 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562

ระดับปริญญาโท
วันที่ 17 สิงหาคม - 22 กันยายน 2562

ขั้นตอนการถอนรายวิชาและบันทึกสัญญลักษณ์ 'W"
1. ติดต่อขอรับคำร้องขอถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ "W" ที่ตู้เอกสาร ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-รหัสวิชา กลุ่มเรียนให้ถูกต้อง
3. นำคำร้องยื่นอาจารย์ผู้สอน ลงนามรับทราบ
4. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 เพื่อบันทึกข้อมูล (สัญญลักษณ์ "W")
5. ตรวจสอบรายวิชาที่ขอถอนและถูกบันทึกสัญญลักษณ์ "W" ในระบบ ให้ถูกต้อง
หมายเหตุ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนด จะต้องนำคำร้องเสนอคณบดีให้ลงนามรับทราบ / อนุมัติ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2562
 3.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคการศึกษาที่1/62 (ด่วนมาก)
เฉพาะ ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคการศึกษาที่ 1/62 ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-12 ก.ค. 62

น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 1/62 นี้ เป็นภาคศึกษาสุดท้าย และคาดว่าตนเองจะสำเร็จการศึกษา ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 12 ก.ค. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่
*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 12 ก.ค. 62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666