ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียน (ล่าช้า) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)

ลงทะเบียนเรียนช่วงล่าช้า เพิ่ม ลดรายวิชา / ชำระเงิน

ระดับปริญญาโท
- วันที่ 23 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561

วันที่ 23 มิถุนายน 2561
ยกเลิกผลการลงทะเบียนเนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวผล   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2561
 2.นักศึกษาใหม่ รหัส 18(ด่วนมาก)

ช่วงสัปดาห์แรกของการเข้าเรียน (18 - 25 มิถุนายน 2561) นักศึกษากรุณาตรวจสอบตารางเรียนทุกครั้งก่อนเข้าเรียน

กรณีตารางเรียนรายวิชาใดไม่ปรากฏวัน เวลาเรียน (ยกเว้นรายวิชา JBJ-102 ต้องเรียนวิชา JBJ-101 จบก่อนจึงจะปรากฏตารางเรียน)
นักศึกษากรุณาติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A ทันที

วัดตัวตัดชุดพิธีการ (สำหรับนักศึกษาที่ยังมิได้ตัดชุดพิธีการ)
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
เวลา 10.30 - 14.00 น. บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 2 อาคาร A
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2561
 3.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 1/61
(25 มิ.ย.-13 ก.ค. 61)
(ด่วน)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 1/61 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 13 ก.ค.61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 13 ก.ค.61 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2561
 4.ประกาศผลการสอบวิชาเตรียมความพร้อม PRE-041 ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วน)
ตามที่ได้มีการจัดสอบ วิชาเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (PRE-041) ไปแล้วนั้น
ขณะนี้ได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลสอบตามรายละเอียดดังนี้ คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666