ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจำตัวนักศึกษาพร้อม บันทึกข้อมูลประวัติ และชำระเงิน
วันที่ 3 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563

หากนักศึกษาพบปัญหาในการเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนขอรับรหัส ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโดย คลิกที่นี่ และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข พร้อมติดต่อกลับทาง Email ที่ให้ไว้

รายงานตัว / ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.00 - 16.00 น. อาคาร E ชั้น 6 ห้อง E601

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 มกราคม 2563
 2.ถอนรายวิชาได้รับสัญญลักษณ์ "W" ภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนมาก)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 13 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท
วันที่ 18 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2563

ขั้นตอนการถอนรายวิชาและบันทึกสัญญลักษณ์ 'W"
1. ติดต่อขอรับคำร้องขอถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ "W" ที่ตู้เอกสาร ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-รหัสวิชา กลุ่มเรียนให้ถูกต้อง
3. นำคำร้องยื่นอาจารย์ผู้สอน ลงนามรับทราบ
4. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 เพื่อบันทึกข้อมูล (สัญญลักษณ์ "W")
5. ตรวจสอบรายวิชาที่ขอถอนและถูกบันทึกสัญญลักษณ์ "W" ในระบบ ให้ถูกต้อง

หมายเหตุ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนด จะต้องนำคำร้องเสนอคณบดีให้ลงนามรับทราบ / อนุมัติ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2563
 3.การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
สภาอนุมัติรอบวันที่ 6 มกราคม 2563
สามารถติดต่อขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2563
 4.ป.ตรี แจ้งขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62
น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 2/62 นี้ เป็นภาคศึกษาสุดท้าย และคาดว่าตนเองจะสำเร็จการศึกษา ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ
เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 6 ธ.ค. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด
กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 6 ธ.ค. 62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องสำเร็จการศึกษา โทร 027632600 ต่อ 2502 (สุชาดา)
ประกาศโดย   งานทะเบียน โทร 027632600 ต่อ 2502   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666