ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ถอนรายวิชา และบันทึกสัญญลักษณ์ 'W' ในใบรายงานผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน / 2560(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาโท
วันที่ 21 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2561

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

ขั้นตอนการถอนรายวิชา และบันทึกสัญญลักษณ์ 'W'
1. ติดต่อขอคำร้องขอถอนรายวิชา และบันทึกสัญญลักษณ์ 'W' ที่ตู้เอกสาร ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. กรอกข้อมูลนักศึกษา และรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน ให้ถูกต้อง
3. นำคำร้องยื่นอาจารย์ผู้สอนลงนามรับทราบ
4. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 เพื่อบันทึกข้อมูลการถอน
5. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ขอถอน ให้ถูกต้อง

หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอถอนรายวิชา และบันทึกสัญญลักษณ์ 'W' ภายในวัน เวลาที่กำหนด ตามปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2561
 2.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 3/60(Summer)
(2-20 เม.ย.61)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 3/60 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 20 เม.ย.61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


*สำคัญมาก* โปรดอ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666