ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายวันขึ้นทะเบียนบัณฑิตฯไปถึงวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 62(ด่วนที่สุด)

สถาบันฯได้ขยายวันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนฯ onlineพร้อมชำระเงินได้ถึงวันศุกร์ที่ 4 ต.ค.62

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนฯ โทร 027632600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2562
 2.อบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 19)(ด่วนที่สุด)
เนื่องด้วยทางงานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ https://reg.tni.ac.th ก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 31 ต.ค.2562 - 1 พ.ย. 2562 นี้
ขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยการ Scan QR Code หรือ

Click Link ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมการลงทะเบียนออนไลน์ REG
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2562
 3.แจ้งรายชื่อนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ปี 2562 ที่ค้างส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่(ด่วนที่สุด)
รายชื่อผู้ที่ค้างส่งเอกสาร

ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิ๊กที่นี่
ป.ตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊กที่นี่
ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ คลิ๊กที่นี่

นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ขอให้รีบส่งเอกสารให้เรียบร้อยภายในวันจันทร์ที่ 9 ก.ย. 62 ณ ห้อง ทะเบียนฯ อาคาร A ชั้น 1 หลังจากนั้นถ้านักศึกษาท่านใดยังไม่ส่งเอกสารให้ครบ นักศึกษาจะถูก ระงับการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา ( http://reg.tni.ac.th) ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบตารางเรียน ,ตารางสอบ ,ผลการศึกษา,และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้

***สำหรับผู้ที่วุฒิการศึกษาระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายหลังจากที่สถาบันฯเปิดเรียนไปแล้ว จะขาดคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาทันที ***

ประวัติ และ ใบมอบตัว นักศึกษาจะต้องพิมพ์ออกมาจากเมนู ประวัตินักศึกษา ถ้าไม่ทราบ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล หรือ โทร 027632600 ต่อ 2502
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2562
 4.กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต online วันที่ 21 ส.ค.- 4 ต.ค. 62

พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
วันซ้อมย่อย วันที่ 3 พ.ย. 62
วันซ้อมใหญ่ วันที่ 9 พ.ย. 62
วันประสาทปริญญาบัตร วันที่ 10 พ.ย. 62

หมายเหตุ รหัสน.ศ. 58 ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนฯ 3000 บาท ค่าเข้าร่วม 1000 บาท

ติดต่อสอบถามกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร ได้ที่งานกิจการนักศึกษา โทร 02 763 2600 ต่อ 2621-2623
ประกาศโดย   Office of Registrar   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2562
 5.ถอนรายวิชาได้รับสัญญลักษณ์ "W"(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 13 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562

ระดับปริญญาโท
วันที่ 17 สิงหาคม - 22 กันยายน 2562

ขั้นตอนการถอนรายวิชาและบันทึกสัญญลักษณ์ 'W"
1. ติดต่อขอรับคำร้องขอถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ "W" ที่ตู้เอกสาร ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-รหัสวิชา กลุ่มเรียนให้ถูกต้อง
3. นำคำร้องยื่นอาจารย์ผู้สอน ลงนามรับทราบ
4. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 เพื่อบันทึกข้อมูล (สัญญลักษณ์ "W")
5. ตรวจสอบรายวิชาที่ขอถอนและถูกบันทึกสัญญลักษณ์ "W" ในระบบ ให้ถูกต้อง
หมายเหตุ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนด จะต้องนำคำร้องเสนอคณบดีให้ลงนามรับทราบ / อนุมัติ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2562
 6.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคการศึกษาที่1/62 (ด่วนมาก)
เฉพาะ ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคการศึกษาที่ 1/62 ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-12 ก.ค. 62

น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 1/62 นี้ เป็นภาคศึกษาสุดท้าย และคาดว่าตนเองจะสำเร็จการศึกษา ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 12 ก.ค. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่
*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 12 ก.ค. 62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666