ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่2/2560(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 30 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2560

ระดับปริญญาโท
วันที่ 4 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560

ขั้นตอนการขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา
1. ติดต่อขอคำร้องขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษาที่คณะที่นักศึกษาสังกัด หรือที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. กรอกข้อมูล รหัส ชือ นามสกุล คณะ สาขา เหตุผล ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. นำคำร้องยื่นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณบดี ลงนามรับทราบ
4. นำคำร้องยื่นชำระเงินที่ชั้น 2 อาคาร A ห้องบัญชีและการเงิน
5. นำคำร้องยื่นห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล หรือที่คณะที่สังกัด เพื่อบันทึกข้อมูล
6. ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาภายหลังยื่นคำร้องแล้ว 3 วัน
7. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
8. ตรวจสอบวัน จากปฏิทินการศึกษาทุกครั้ง ที่เมนูปฏิทินการศึกษา

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501, 2646
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
 2.ประกาศรายวิชา PRT-041(ด่วนมาก)
.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2560
 3.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 2/60
( 6-24 พ.ย. 60)
(ด่วนมาก)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 2/60 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 24 พ.ย. 60 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


*สำคัญมาก* โปรดอ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666