ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การทำบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา(ที่ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้ว) มารับบัตรนักศึกษาได้ตั้งแต่วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 (8.30 - 16.30) เป็นต้นไป ที่ห้องทะเบียน (A101)

***นักศึกษาจะต้องนำบัตรประชาชนมาในวันที่รับด้วย***

หากนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา กรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2561
 2.ประกาศด่วน การตัดชุดครุยสถาบันฯ (ด่วนที่สุด)
บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร และมีความประสงค์จะตัดชุดครุยสถาบันฯ
ทางสถาบันฯ เปิดให้บัณฑิตมาดำเนินการวัดตัว-สั่งจองได้เป็นรอบสุดท้าย
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โถงอาคาร A

ทั้งนี้ท่านใดที่ไม่สะดวกในวันดังกล่าว
สามารถติดต่อได้ที่ ร้านอมเรศ ท่าพระจันทร์
โทร. 02-2237892 และ 081-6826698
ได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2561
 3.ประกาศด่วน การบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนที่สุด)
บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ขณะสถาบันฯได้ปรับปรุงระบบการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต online ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 สิงหาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2561
 4.นักศึกษาใหม่ติดต่อเพื่อขอรับคู่มือนักศึกษา(ด่วนมาก)
นักศึกษารหัสขึ้นต้น 18 ที่ยังไม่ได้รับคู่มือนักศึกษา โปรดติดต่อรับคู่มือนักศึกษา

ที่ห้องสำนักงานพัฒนาวิชาการ (A116) ติดต่อ : คุณอัครวัฒน์ (ภูมิ)

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

โทร 02-763-2600 เบอร์ต่อภายใน 2645
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2561
 5.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 1/61
(25 มิ.ย.-13 ก.ค. 61)
(ด่วน)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 1/61 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 13 ก.ค.61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 13 ก.ค.61 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666