ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)

การลงทะเบียนเรียน / พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงินผ่านธนาคาร
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วันที่ 15 - 20 มีนาคม 2561

นักศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2560
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงิน วันที่ 15 - 20 มีนาคม 2561
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจ / ฝึกงาน ไม่ทัน (เนื่องจากค้างชำระ)
กรุณาติดต่อศูนย์สหกิจศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อค ระบบการลงทะเบียน
2. ตรวจสอบรายวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียนให้ถูกต้อง
3. ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนในวันที่กำหนดตรวจสอบวันที่ตามปฏิทินการศึกษา 3/2560
4. ตรวจสอบรายวิชาให้ถูกต้อง และกดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินผ่านธนาคารตามวันที่กำหนด (15 - 20 มีนาคม 2561)
6. เก็บหลักฐานการชำระเงิน ยื่นขอรับใบเสร็จได้ที่เคาเตอร์การเงิน ชั้น 2 อาคาร A

นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด (15-20 มีนาคม 2561) จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบการยกเลิกผลการลงทะเบียนได้ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
หมายเหตุ วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561
ฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล ปิดทำการ เนื่องจากสัมมนาสถาบันฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
 2.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 2/60
( 6-24 พ.ย. 60)
(ด่วน)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 2/60 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 24 พ.ย. 60 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


*สำคัญมาก* โปรดอ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
 3.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 3/60(Summer)
(2-20 เม.ย.61)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 3/60 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 20 เม.ย.61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


*สำคัญมาก* โปรดอ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666