ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การขอลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วน)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 11 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

ระดับปริญญาโท และปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
วันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562

ขั้นตอนการขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา
1. ติดต่อขอรับคำร้องขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
2. กรอกข้อมูลรหัส ชื่อ นามสกุล คณะ สาขา พร้อมระบุเหตุผลการขอลาพักการศึกษา
3. นำคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงนามรับทราบ
4. นำคำร้องยื่นฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการขอลาพักการศึกษา
5. นำคำร้องส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูลขอลาพักการศึกษา
6. ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาภายหลังยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษา

วันจำหน่ายชื่อนักศึกษา เนื่องจากไม่มาติดต่อลงทะเบียน / ขอลาพัก-รักษาสถานภาพนักศึกษา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2562
 2.ป.ตรี แจ้งขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62
น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 2/62 นี้ เป็นภาคศึกษาสุดท้าย และคาดว่าตนเองจะสำเร็จการศึกษา ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ
เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 6 ธ.ค. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด
กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 6 ธ.ค. 62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องสำเร็จการศึกษา โทร 027632600 ต่อ 2502 (สุชาดา)
ประกาศโดย   งานทะเบียน โทร 027632600 ต่อ 2502   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666