ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

การตรวจสอบข้อมูลสถานะการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเท่านั้น
วิธีการตรวจสอบ กรุณากรอกรหัสนักศึกษาที่ถูกต้อง (รวมถึง "-" เช่น 58111011-4) แล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา"
สำหรับการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการ กรุณาติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผล
E-mail : registrar@tni.ac.th หรือ โทร. 0 2763 2600 ext. 2501 - 2502

รหัสประจำตัว      

   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666