ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.315 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 18 มี.ค. 2567 8:30 น.20 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา18 มี.ค. 2567 8:30 น.20 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน18 มี.ค. 2567 8:30 น.20 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 418 มี.ค. 2567 8:30 น.20 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 318 มี.ค. 2567 8:30 น.20 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 218 มี.ค. 2567 8:30 น.20 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 118 มี.ค. 2567 8:30 น.20 มี.ค. 2567 17:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)
 • 20 มี.ค. 2567 8:30 น.20 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)20 มี.ค. 2567 8:30 น.20 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  กำหนดการชำระเงินงวดที่ 1
  ไม่ชำระในช่วงเวลา จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน
  21 มี.ค. 2567 8:30 น.23 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร21 มี.ค. 2567 8:30 น.23 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร21 มี.ค. 2567 8:30 น.23 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment21 มี.ค. 2567 8:30 น.23 มี.ค. 2567 17:00 น.
 • วันยกเลิกผลการลงทะเบียน (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)
 • 24 มี.ค. 2567
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 25 มี.ค. 2567
    -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)
  เนื่องจากถูกยกเลิกผลลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน
  25 มี.ค. 2567 8:30 น.29 มี.ค. 2567 17:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online แบบปกติและแบบติดเงื่อนไข
 • 25 มี.ค. 2567 8:30 น.29 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)25 มี.ค. 2567 8:30 น.29 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันขอลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ออนไลน์25 มี.ค. 2567 8:30 น.29 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)25 มี.ค. 2567 8:30 น.29 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online25 มี.ค. 2567 8:30 น.29 มี.ค. 2567 17:00 น.
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 1 (ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-มีค่าปรับ)
 • 25 มี.ค. 2567 8:30 น.29 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)25 มี.ค. 2567 8:30 น.29 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)25 มี.ค. 2567 8:30 น.29 มี.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน (ช่วงล่าช้านอกช่วง โดยเจ้าหน้าที่)1 เม.ย. 2567 8:30 น.3 พ.ค. 2567 17:00 น.
 • วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)
 • 30 มี.ค. 2567
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 2
 • 13 พ.ย. 2566 8:30 น.31 ธ.ค. 2566 19:30 น.
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 3
 • 1 พ.ค. 2567 8:30 น.31 พ.ค. 2567 19:30 น.
    -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online1 เม.ย. 2567 8:30 น.3 พ.ค. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 29 เม.ย. 2567 8:30 น.8 พ.ค. 2567 17:00 น.
    -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)10 พ.ค. 2567
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 13 พ.ค. 2567 8:30 น.24 พ.ค. 2567 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน21 พ.ค. 2567
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค22 พ.ค. 2567 24 พ.ค. 2567
 • วันปิดภาคเรียน
 • 27 พ.ค. 2567
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน31 พ.ค. 2567
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet31 พ.ค. 2567
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์28 มิ.ย. 2567
    -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.521 มิ.ย. 2567
    -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต19 ส.ค. 2567 8:30 น.20 ก.ย. 2567 19:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666