ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.35 มิ.ย. 2563 5 มิ.ย. 2563
  -  วันเปิดภาคเรียน15 มิ.ย. 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666