ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.การรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
 
1.1 ประเภทโควตา รอบ2 รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here

1.2 ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here1.3 ประเภทปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (International Program) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here1.4 ประเภทปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน ปี 2564 สำหรับผู้จบ ปวส. รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here

 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2563
 2.การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564(ด่วนที่สุด)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here

 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2563
 3.ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
 
วิดีโอสาธิตขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน หลักสูตรนานาชาติ Click Here
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
 4.3 Steps การลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว
 
วิดีโอสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน Click Here
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2562
 5.9 Steps การสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
วิดีโอสาธิตขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน TNI Click Here
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2562
เวลา 
  
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2601 -5, Fax 0-2763-2606, e-mail : admission@tni.ac.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2601 -5, Fax 0-2763-2606, e-mail : admission@tni.ac.th