ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท(ด่วนที่สุด)
 
.
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัคร   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2563
 2.9 Steps การสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)
 
วิดีโอสาธิตขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน TNI Click Here
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2562
 3.3 Steps การลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว(ด่วนมาก)
 
วิดีโอสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน Click Here
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2562
เวลา 
  
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2601 -5, Fax 0-2763-2606, e-mail : admission@tni.ac.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2601 -5, Fax 0-2763-2606, e-mail : admission@tni.ac.th