ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รายละเอียดการรับสมัครและการกรอกใบสมัคร สอบตรง/ชิงทุน(ด่วน)
 
ระเบียบการรับสมัครรอบสอบตรง/ชิงทุน
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2562
 2.การกรอกข้อมูล
 การกรอกข้อมูลหากไม่มีข้อมูลใส่ในช่องข้อมูล รบกวนไม่ใส่ " - " เพื่อป้องกันระบบเกิดความผิดพลาดของระบบรับสมัครและความถูกต้องของฐานข้อมูล
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2562
 3.กรณีไม่พบชื่อโรงเรียน
 กรณีผู้สมัครไม่พบชื่อโรงเรียนให้พิมคำว่า "ไม่พบ" แล้วเลือก OK และ กดเมนู หน้าต่อไป
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2562
เวลา 
  
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2601 -5, Fax 0-2763-2606, e-mail : admission@tni.ac.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2601 -5, Fax 0-2763-2606, e-mail : admission@tni.ac.th