ลงทะเบียนผู้สมัครเรียนออนไลน์
  กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มลงทะเบียน
   สัญชาติ * 
   เลขประจำตัวประชาชน/เลขพาสปอร์ต
  (เฉพาะตัวเลข 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค) * 
   คำนำหน้า * 
   ชื่อ
  (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) * 
   นามสกุล * 
 

 
เวลา 
  
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2601 -5, Fax 0-2763-2606, e-mail : admission@tni.ac.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2601 -5, Fax 0-2763-2606, e-mail : admission@tni.ac.th