ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศด่วน!!!! นศ.ที่ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ระหว่าง 15-17 ส.ค.66(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์
ระหว่าง วันที่ 15-17 ส.ค.66 และยอดหนี้ในระบบยังไม่ตัดยอด
ขอให้นศ.ส่งหลักฐานการชำระเงินให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบ
ที่ Email : suraifah@tni.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายการเงิน   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2566 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666