ประกาศเรื่อง
 1.การแจ้งสำเร็จการศึกษา online 1/66 วันที่ 19 มิ.ย.- 18 ส.ค.66(ด่วนที่สุด)
น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/66 นี้ เป็นภาคศึกษาสุดท้าย และคาดว่าตนเองจะสำเร็จการศึกษา ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ
เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว ขอให้น.ศ.พิมพ์ใบแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาออกมา เพื่อเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ลงนามในเอกสารและนำเอกสารมาส่งที่ห้องทะเบียนฯ (อาคาร A ชั้น 1) ภายในวันที่ 18 ส.ค. 66 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียนฯ จะถือว่าการแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษานั้นไม่สมบูรณ์

อ่านรายละเอียดเรื่องการแจ้งสำเร็จการศึกษา click

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา(เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาให้กับงานทะเบียนฯแล้ว) click

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 18 ส.ค.66 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องสำเร็จการศึกษา โทร 027632600 ต่อ 2666 (สุชาดา)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2566 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666