ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพิ่ม/ลดรายวิชา(ช่วงล่าช้า)(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่ไม่สะดวกชำระบางส่วนหรือทั้งหมดตามระยะเวลาที่แจ้ง ขอให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินประจำปีการศึกษา 1/2565 ตามลิงก์ด้านล่าง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน

แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา


ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666