ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ค้างส่งหรือส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ไม่ครบ ภาคการศึกษาที่ 1และ 2/2564(ด่วนที่สุด)
ปีการศึกษา 2564 สถาบันกำหนดให้ น.ศ.ใหม่ทุกคนรายงานตัวเป็น น.ศ.ด้วยวิธีการอัพโหลดเอกสาร online
โดยขอให้ น.ศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกคนตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รายงานตัวน.ศ.ใหม่ไม่ครบถ้วน ดังนี้

ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์click
ป.ตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศclick
ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจclick
ป.ตรี Inter ทุกสาขาclick
ป.โท ทุกคณะclick

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายชื่อค้างเอกสาร/ส่งเอกสารไม่ครบ/ส่งเอกสารไม่ถูกต้องขอให้ น.ศ.ทำการอัพโหลดเอกสาร ที่ link ด้านล่างนี้

click อัพโหลดเอกสารต่างๆ(เอกสารเทียบเท่าหรือใกล้เคียงขนาด A4)

click อัพโหลดรูปถ่าย ทำบัตรน.ศ.


ผู้ที่มีรายชื่อโปรดทำการอัพโหลดเอกสารโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้จนท.จะระงับการใช้งานระบบบริการการศึกษา(REG) ในวันที่16 มี.ค.65ซึ่งจะมีผลทำให้ น.ศ.ที่เอกสารรายงานตัวไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถตรวจสอบตารางสอบ,ลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป, ตรวจสอบผลการเรียนได้
ซึ่งจนท.จะปลด lock เมื่อน.ศ.ส่งเอกสารครบแล้วเท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 027632600 ต่อ 2502
E-mail:suchadha@tni.ac.th

Tel(Inter) 027632600 ext. 2410
E-mail(Inter):chutima@tni.ac.th
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666