ประกาศเรื่อง
 1.ขยายระยะเวลาการชำระเงิน ภาคฤดูร้อน/2563(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่ชำระเงินไม่ทันในวันที่ 4 เมษายน 2564
สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระเงินผ่านธนาคารได้
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 เมษายน 2564

หากนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนดจะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนภาค 3/63
นักศึกษาสามารถตรวจสอบการยกเลิกผลการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ระบบบริการการศึกษา

สำคัญมาก นักศึกษาจะต้องชำระเงิน (บางส่วนหรือทั้งหมด)
ภายในวันที่ 8 เมษายน 2564
เพื่อระบบจะได้ทำการบันทึกผลการลงทะเบียน ให้แก่นักศึกษา

นำหลักฐานการชำระเงิน / ติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน ชั้น 2 อาคาร A โทร.02-763-2600 ต่อ 2629

หมายเหตุ การชำระเงินจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นทั้งหมดก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป
มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนในภาคถัดไปได้
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานทะเบียนและประมวลผล 02-763-2600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2564 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666