ประกาศเรื่อง
 1.การแจ้งจบ online(ป.ตรี) ภาคการศึกษาที่ 3/63 (Summer) ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 23 เม.ย. 64(ด่วนที่สุด)
1. ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online 5-23 เม.ย.64 (ลงทะเบียนครบแจ้งสำเร็จการศึกษาได้เลย ไม่ต้องรอให้เกรดออก) แจ้งสำเร็จการศึกษา online ตามวันที่กำหนด และด้วยสถานการณ์ covid -19 น.ศ.ไม่ต้องพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษา ถึงแม้จะมีรูปเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์ก็ตาม

2. วันสุดท้ายของการเรียนในเทอม3/63 เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบภาระหนี้สินต่างๆ

3. ผู้ที่เกรดออกครบตามวันที่กำหนด (ตรวจสอบวันเกรดออกได้ที่ปฏิทินการศึกษา) และไม่มีภาระหนี้สิน เจ้าหน้าที่จะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษาตามรอบที่กำหนด (อนุมัติสำเร็จการศึกษาต้นเดือน ก.ค.64*)

4. ผู้ที่เกรดออกครบแล้ว และประสงค์จะ ขอ Transcript ก่อนวันที่สภาสถาบันฯอนุมัติสำเร็จการศึกษานั้น Transcript ที่จะได้รับจะยังไม่ระบุวันสำเร็จการศึกษา รวมถึงหนังสือรับรองจะได้เป็นหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น (เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกเอกสารสำเร็จการศึกษาให้ก่อนวันที่สภาสถาบันฯจะอนุมัติสำเร็จการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม)

5. ผู้ที่มีรหัสน.ศ.ที่ขึ้นต้นด้วย 58,59,60,18,19 สถาบันจะมอบเอกสารสำเร็จการศึกษาให้ฟรี จำนวน 1 ชุด และสามารถมารับได้ที่ห้องทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64** เป็นต้นไป


โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ
* หากมีการเปลี่ยนวันสำเร็จการศึกษาสถาบันจะแจ้งให้ทราบที่หน้าระบบบริการการศึกษา
** วันรับเอกสารขึ้นอยู่กับวันที่สภาอนุมัติสำเร็จการศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบที่หน้าระบบบริการการศึกษาเช่นกัน

สำคัญมาก
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 23 เม.ย.64 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องสำเร็จการศึกษา โทร 0 2763 2600 ต่อ 2502 จ-ศ เวลา 8:30-16:30 น. (สุชาดา )
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666