ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการและขั้นตอนการแจ้งจบ online(ป.ตรี) ภาคการศึกษาที่ 2/2563(ด่วนที่สุด)
น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 2/2563 เป็นภาคศึกษาสุดท้าย (ลงทะเบียนวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร เกรดยังไม่ออกก็ต้องแจ้งความจำนงไว้ก่อน) ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ

และเนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19 ขอให้ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้แจ้งสำเร็จการศึกษา Online ผ่านระบบบริการการศึกษา (http://reg.tni.ac.th) โดยไม่ต้องพิมพ์แบบรายงานแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษามาส่งที่งานทะเบียนเหมือนที่ผ่านมาแล้ว (แม้ว่าจะมีสัญลักษณ์ให้พิมพ์ ก็ไม่ต้องพิมพ์มานะคะ) แค่ทำรายการผ่าน Online เท่านั้น


โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 15 ม.ค. 64 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องสำเร็จการศึกษา โทร 0 2763 2600 ต่อ 2502 (สุชาดา)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666