ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งรายชื่อน.ศ.ใหม่ ระดับ ป.โท ที่ค้างส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ตรวจสอบเอกสารที่ค้างส่ง และ นำเอกสาร มาส่งที่ งานทะเบียนและประมวล อาคาร A ชั้น 1 ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่นำเอกสารมาส่ง งานทะเบียนจะดำเนินการระงับการเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา ซึ่งจะมีผลทำให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียน และ ไม่สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาส่งเอกสารภายในวันที่กำหนด

รายชื่อและรายการเอกสารค้างส่ง คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ จะต้องเป็นของโรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน หรือ สาธารณสุข ไม่รับของคลินิก
ประกาศโดย   Office of Registrar   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2563 เวลา 00:00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666