ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนประจำภาคการศึกษา 1/2563 (หลักสูตรนานาชาติ)
ช่วงเวลาการลงทะเบียนออนไลน์ : 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

การชำระเงิน
(งวดที่ 1) : 3 - 9 กรกฎาคม 2563
(งวดที่ 2) : 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2563
(งวดที่ 3) : 25 - 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดของรายวิชา ข้อมูลดังนี้

ชุดวิชาของหลักสูตร DGE Click here

ชุดวิชาของหลักสูตร IBM Click here

ชุดวิชาของหลักสูตร DSA Click here

**หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทะเบียน อาคาร A ชั้น 1 หรือ 02-763-2600 ต่อ 2666
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2563 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666