ประกาศเรื่อง
 1.การรับเอกสารของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 (รับได้ตั้งแต่ วันที่ 24 ก.ค.66)
น.ศ.ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565
สภาสถาบันฯจะอนุมัติสำเร็จการศึกษา รอบอนุมัติ ในวันที่ 17 ก.ค.2566

น.ศ.รหัส ขึ้นต้น 58,59,60,18,19 จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 1 ชุด
ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป

โดยติดต่อรับด้วยตนเอง ที่ห้องทะเบียน อาคาร A ชั้น 1
หรือให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ค่าส่งในประเทศ 50 บาท/ครั้ง และต่างประเทศ 300 บาท/ครั้ง
(หากเกินจากอัตราที่กำหนดเก็บเพิ่มตามค่าใช้จ่ายจริง)


คลิ๊กที่นี่
เฉพาะ รหัส ขึ้นต้น 58,59,60,18,19,20,21 ที่ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
เมื่อชำระเงินแล้ว รอรับเอกสาร 3-5 วันทำการ (จ-ศ เวลา 8:30 - 17:00 น.)

ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2565 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666