ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับเอกสารของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/62 (รับได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ก.ค. 63)(ด่วนที่สุด)
น.ศ.ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/62 สภาสถาบันจะอนุมัติสำเร็จการศึกษาในวันที่ 13 ก.ค. 63

น.ศ.รหัส ขึ้นต้น 58,59,60,18,19 จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาฟรี จำนวน 1 ชุด โดยท่านสามารถเข้ามารับเอกสารดังกล่าวที่ห้องทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 63 เป็นต้นไป (จ-ศ เวลา 8:30 - 17:00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)
คลิ๊กที่นี่ เฉพาะ รหัส ขึ้นต้น 58,59,60,18,19 ที่ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

น.ศ. รหัส ขึ้นต้น 55,56,57 ต้องกรอกคำร้องขอเอกสารและเสียค่าธรรมเนียมตามปกติ online คลิ๊กที่นี่ เฉพาะ รหัสขึ้นต้น 55,56,57 ที่ต้องการมารับด้วยตนเอง หรือ ให้จัดส่งไปรษณีย์
เมื่อชำระเงินแล้ว รอรับเอกสาร 3-4 วันทำการ (จ-ศ เวลา 9:00 - 16:00 น.)


ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563 เวลา 00:00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666