รีเซ็ตรหัสผ่าน-ผ่านทางอีเมล์
  ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (5 หลักสุดท้าย)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (088xxxxxxx)

-
 
ขั้นตอนการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่:

1. กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล(ไม่ต้องใส่คำนำหน้า), หมายเลขบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย หรือหมายเลขพาสปอร์ต
และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในฐานข้อมูล
2. กดปุ่ม "CONFIRM" ระบบจะจัดส่ง Link การยืนยันการตั้งรหัสผ่านทาง E-mail ที่อยู่ในฐานข้อมูล
3. หลังจากได้รับ e-mail กรุณาคลิก link เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียน โทร. 02-7632600 ต่อ 2501, 2502, 2505, 2608, 2634, 2666
หรือติดต่อที่ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666