ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศจากวิชา JPN-416 Refresher Japanese(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สนใจเรียนวิชา JPN-416 Refresher Japanese
ที่จะเปิดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ต้องติดต่อ อ.สุธิดา หรือ อ. ภัทรารีย์
ภายในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ ก่อนการลงทะเบียน "
ประกาศโดย   อ. ภัทรารีย์   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2558
 2.แจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างส่งเอกสาร/ข้อมูล การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่(ด่วนที่สุด)
รายชื่อผู้ที่ค้างส่งเอกสาร ป.ตรี คลิ๊กที่นี่   ป.โท คลิ๊กที่นี่

นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ขอให้รีบส่งเอกสารหรือดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 30 ส.ค. 58 หลังจากนั้นถ้านักศึกษาท่านใดยังไม่ส่งเอกสารให้ครบ นักศึกษาจะถูก lock ระบบบริการการศึกษาในวันที่ 31 ส.ค. 58
ประกาศโดย   งานทะเบียน (อาคาร A ชั้น 1)   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2558
 3.ถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนมาก)
ถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ W
หลักสูตรปริญญาตรี
วันที่ 29 ก.ค. - 4 ก.ย. 2558

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปริญญาโท
วันที่ 1 ส.ค. - 6 ก.ย. 58

นักศึกษากรุณาตรวจสอบวัน เวลาการถอนบันทึกสัญญลักษณ์ W จากปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ขั้นตอนการถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ W

1. ติดต่อขอคำร้องขอถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ W ที่ห้อง A101 ห้องทะเบียนและประมวลผล
2. เขียน รหัส ชื่อ นามสกุล นักศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน ที่ต้องการถอนให้ถูกต้องชัดเจน
3. นำคำร้องยื่นเสนอ อาจารย์ผู้สอนลงนามอนุมัติ
หมายเหตุ กรณีถอนรายวิชาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องนำคำร้องเสนอคณบดีลงนามรับทราบอนุมัติ
4. นำคำร้องยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 เพื่อบันทึกสัญญลักษณ์ W
5. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาขอถอนบันทึกสัญญลักษณ์ W ที่ระบบงานทะเบียนนักศึกษา
6. นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ W ภายในวัน เวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2558
 4.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
 5.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666