ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาใหม่ที่มีข้อความ "ท่านยังส่งเอกสารไม่ครบ...."(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการบันทึกและตรวจสอบเอกสารที่นักศึกษานำส่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 59
ดังนั้นนักศึกษาที่ส่งเอกสารมาแล้วแต่ระบบบริการการศึกษายังโชว์ข้อความนี้ จึงขอให้นักศึกษาอย่าเพิ่งตกใจ
หากหลังจากวันที่ 30 มิ.ย. 59 ไปแล้ว ยังปรากฎข้อความดังกล่าว ขอให้นักศึกษาใหม่รีบมาติดต่อที่ห้องทะเบียนนะคะ

หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่ยังไม่ได้นำเอกสารมาส่ง ขอให้รีบนำส่ง ไม่เกินวันที่ 3 มิ.ย. 59
2. เอกสารที่เป็นสำเนาต้องระบุคำว่า "สำเนาถูกต้อง " และลงชื่อนักศึกษากำกับด้วย
3.โปรด เขียนรหัสนักศึกษาลงบนหัวมุมด้านขวาของเอกสารที่นำส่ง
4. จะต้องนำใบแจ้งเอกสารค้างส่งมายื่นด้วยนะคะ
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมาณผล   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2559
 2.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666