ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาใหม่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้วกรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
คลิ๊กที่นี่เพื่อดู วิธีการขึ้นทะเบียน

1. เข้าระบบ reg.tni.ac.th เพื่อลงทะเบียนรับรหัสนักศึกษา คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิดีโอสาธิต หรือคลิกเพื่อดูขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าระบบ คลิ๊กที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าระบบ
2. เข้าระบบ reg.tni.ac.th โดยรหัสประจำตัวนักศึกษาที่ได้รับ เพื่อกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินที่ระบบ reg.tni.ac.th เพื่อชำระเงินที่เคาเตอร์ธนาคารที่ระบุตามใบแจ้งชำระเงิน
4. ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร พร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำมายื่นติดต่อขอรับใบเสร็จการชำระเงิน ในวันรายงานตัว
*พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันที่ 5 มีนาคม 2560* ์ประวัตินักศึกษา (แบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)
6 นำหลักฐานการชำระเงิน แบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหลักฐานการสมัครเรียนทั้งหมด นำมายื่นในวันรายงานตัว / ขึ้นทะเบียน
7. รายงานตัว / ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา ที่กำหนด คลิ๊กที่นี่
8.นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

*หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล เบอร์โทรศัพท์: 02-763-2600 ต่อ 2501 2502 2505 2608 2634
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2559
 2.นักศึกษาใหม่ 2560 ประเภทได้รับทุน(ด่วนมาก)

1. นักศึกษาทุนขึ้นทะเบียน / ชำระเงิน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.
เซ็นสัญญาทุน เวลา 10.30 น. ห้อง C501 อาคาร C ชั้น 5
เอกสารประกอบการเซ็นสัญญาทุน
1. รูปถ่ายนักศึกษา 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 2 ฉบับ

เอกสารชุดนี้ไม่รวมกับเอกสารประกอบการรายงานตัว
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-763-2600 ต่อ 2623
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 3.การถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ 2/2559(ด่วนมาก)

ระดับปริญญาตรี วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 27 มกราคม 2560
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท วันที่ 7 - 29 มกราคม 2560
ขั้นตอนการขอถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W (Withdrawal)
1. นักศึกษาติดต่อขอ คำร้องการขอถอนรายวิชา (บันทึกสัญลักษณ์ W) ที่ ตู้เอกสาร ห้อง A101 ห้องทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
2. กรอกข้อมูลรหัส ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียนที่ขอถอนบันทึกสัญญลักษณ์ W ให้ถูกต้องสมบูรณ์
3. นำคำร้องขอถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W (Withdrawal) ให้อาจารย์ผู้สอนลงนามรับทราบอนุมัติ
**กรณีขอการขอเพิกถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W (Withdrawal) ต่ำกว่ากำหนดจะต้องเสนอคณบดีลงนามอนุมัติ**
4. นำคำร้องการขอถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W (Withdrawal) ยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A ตามวัน เวลาที่กำหนด ตามปฏิทินการศึกษา เพื่อบันทึกสัญญลักษณ์ W
5. นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W (Withdrawal) ที่ระบบงานทะเบียน reg.tni.ac.th นักศึกษา
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องส่งคำร้องการขอเพิกถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W (Withdrawal) ภายในวัน เวลา ที่กำหนด
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2560
 4.การเปลี่ยนภาค / ปีการศึกษา(ด่วนมาก)

หากนักศึกษาต้องการตรวจสอบตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา
นักศึกษาจะต้องปรับปี ภาคการศึกษาให้เป็น 2/2559
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2559
 5.แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/59
(วันที่ 31 ต.ค. - 18 พ.ย. 59)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่2/59 เป็นภาคเรียนสุดท้าย

*สำคัญมาก* โปรดอ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666