ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้ต้องสอบวัดระดับความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้ต้องสอบวัดระดับความรู้
ประจำปีการศึกษา 2557 คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 2.เลื่อนระยะเวลาการยื่นสำเร็จการศึกษา Online(ด่วนที่สุด)
เลื่อนระยะเวลาการยื่นสำเร็จการศึกษา Online ภาคเรียน 3/56
เป็นวันจันทร์ที่ 7 - 25 เม.ย. 57 เนื่องจากการย้าย Server ของระบบ REG
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2557
 3.การยื่นสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่เคยยื่นสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว
และผลการเรียนเพิ่งจะได้รับการแก้ไข จาก I เป็น S
หรือ เพิ่งจะขึ้น PASS ทั้งหมดในระบบตรวจจบ
นศ.ไม่ต้องยื่นสำเร็จการศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 3/2556
ทางงานทะเบียนจะมีการอนุมัติปริญญาของภาคเรียนที่ 2/2556
อีก 1 รอบในเดือน พ.ค.2557 ค่ะ
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่องานทะเบียนและประมวลผล โทร.02-7632600 ต่อ 2634
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2557
 4.การย้ายคณะ ย้ายสาขา ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-รหัสนักศึกษาใหม่) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)

วันที่ 21 เม.ย. - 9 พ.ค. 57
ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ /ย้ายสาขา / ขอกลับเข้าศึกษาใหม่
นักศึกษาติดต่อขอคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต ขอย้ายคณะ /ย้ายสาขา / ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
กรอกรายละเอียดพร้อมดำเนินการตามขั้น แล้วยื่นเอกสารที่งานทะเบียนและประมวลผลภายในวันที่กำหนด
หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวล   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2557
 5.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666