ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557
วันที่ 29 – 30 เมษายน 2557 ลงทะเบียน (ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะประสานให้งาน ทะเบียนและประมวลผลดำเนินการลงทะเบียนให้แก่นักศึกษา)
วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2557 นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดจากระบบ งานทะเบียน (Online) / ชำระเงิน
หมายเหตุ
1. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ทางศูนย์สหกิจศึกษาฯ อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาสหกิจศึกษาเท่านั้น
2. หากนักศึกษาไม่ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด ทางสถาบันจะดำเนินการยกเลิกผลการลงทะเบียนทันที
3. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งรายชื่อนักศึกษาแก่สถานประกอบการกรณีที่นักศึกษาค้างชำระ
หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 5 อาคาร A หรือที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2557
 2.ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาปี 2556 ภาคเรียนที่ 2 รอบ 1(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถเข้าดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รอบ 1 คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2557
 3.การย้ายคณะ ย้ายสาขา การขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่ขอย้ายคณะ ย้ายสาขา หรือนักศึกษาที่ขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 9 พ.ค. 2557
ที่ต้องการจะเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
จะต้องติดต่อฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคาร A เพื่อขอทดสอบภาษาก่อน ภายในวันที่ 28 เมษายน 2557
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 4.ประกาศรายชื่อผู้ต้องสอบวัดระดับความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้ต้องสอบวัดระดับความรู้
ประจำปีการศึกษา 2557 คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 5.เลื่อนระยะเวลาการยื่นสำเร็จการศึกษา Online(ด่วนที่สุด)
เลื่อนระยะเวลาการยื่นสำเร็จการศึกษา Online ภาคเรียน 3/56
เป็นวันจันทร์ที่ 7 - 25 เม.ย. 57 เนื่องจากการย้าย Server ของระบบ REG
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2557
 6.การย้ายคณะ ย้ายสาขา ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-รหัสนักศึกษาใหม่) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)

วันที่ 21 เม.ย. - 9 พ.ค. 57
ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ /ย้ายสาขา / ขอกลับเข้าศึกษาใหม่
นักศึกษาติดต่อขอคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต ขอย้ายคณะ /ย้ายสาขา / ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
กรอกรายละเอียดพร้อมดำเนินการตามขั้น แล้วยื่นเอกสารที่งานทะเบียนและประมวลผลภายในวันที่กำหนด
หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวล   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2557
 7.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666