ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การถอนรายวิชา บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)

หลักสูตรปริญญาตรี
วันที่ 5 - 30 มกราคม 2558

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปริญญาโท
วันที่ 5 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2558

ขั้นตอนการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
1. เขียนคำร้องถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W
(ติดต่อขอแบบคำร้อง ที่ห้องงานทะเบียนฯ A101)หรือดาวน์โหลดแบบคำร้องที่นี่ คำร้องขอถอนติด W คลิกที่นี่
2. กรอกข้อมูล รหัส ชื่อ นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ให้ครบถ้วนถูกต้อง
3. นำคำร้องยื่นให้อาจารย์ผู้สอนลงนามรับทราบ
หมายเหตุ : กรณีที่ถอนรายวิชาแล้วหน่วยกิตต่ำกว่ากำหนด ให้คณบดีลงนามอนุมัติ
4. นำคำร้องยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล A101 เพื่อบันทึกข้อมูล
5. ดำเนินการยื่นคำร้องตาม วัน เวลา ตามปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2557 ที่กำหนดที่งานทะเบียนและประมวลผล
6. ตรวจสอบผลการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ที่ระบบลงทะเบียน reg.tni.ac.th
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2557
 2.แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาไม่ครบ(ด่วนมาก)
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามรหัสนักศึกษาดังนี้
รหัส 54 click
รหัส 55 click
รหัส 56 click
รหัส 57 click

หนังสือรับรอง(ผู้ปกครอง) click


ผู้ที่มีรายชื่อไม่ส่งเอกสารจะถูก lock ระบบบริการการศึกษาในวันที่ 24 ม.ค. 58 ซึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียน summer/57 ประเมินอาจารย์ผู้สอน และดูผลการเรียนได้

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาแต่ยังไม่ส่งใบแสดงผลการเรียน นักศึกษาอาจจะสำเร็จการศึกษาช้ากว่าคนอื่นๆ เนื่องจากทางสถาบันจะต้องนำเอกสารดังกล่าวส่งกลับไปตรวจสอบวุฒิการศึกษากับสถาบันเดิมของนักศึกษา ซึ่งบางสถานศึกษามีขั้นตอนการตรวจสอบที่ใช้เวลานาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องทะเบียน เบอร์โทร 0-2763-2600 ต่อ 2502 (พี่แป้ง)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2558
 3.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666