ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศตารางสอบซ้อนประจำภาคเรียนที่ 1/2557(ด่วนที่สุด)
นศ.สามารถตรวจสอบตารางสอบซ้อนประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ตารางสอบซ้อน คลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2557
 2.นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่จะต้องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ภาค 2/2557
- ลงทะเบียนสหกิจศึกษา (ศูนย์สหกิจศึกษาแจ้งรายชื่อ / ลงทะเบียนโดยงานทะเบียนและประมวลผล)
วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2557
- นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดพร้อมชำระเงิน (พิมพ์ผ่านระบบ Online)
วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2557
- ยกเลิกผลการลงทะเบียนกรณีไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
หมายเหตุ
1. หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา / ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ศูนย์สหกิจศึกษาขอสงวนสิทธ์ในการส่งรายชื่อนักศึกษาให้แก่สถานประกอบการ
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นได้
3. หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา ฯ ชั้น 5 หรือที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2557
 3.ประกาศขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1-2-3 / 2556
สามารถบันทึกข้อมูลบัณฑิต(ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
เพื่อยื่นความประสงค์ขอเข้ารับปริญญาบัตร
บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบชำระเงิน
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2557
วิธีการบันทึกข้อมูลบัณฑิต คลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2557
 4.lock ระบบบริการการศึกษา ผู้ที่ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไม่ครบ(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากยังไม่นักศึกษาบางส่วน ยังไม่นำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่มาส่งให้กับงานทะเบียน ตามวันที่กำหนด งานทะเบียนจึงขอแจ้งให้นักศึกษารีบนำเอกสารเอกสารมาส่ง โดยขยายวันไปเป็น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดแล้วงานทะเบียนจะดำเนินการ Lock ระบบบริการการศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

1. ดูตารางสอนและตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/57 ไม่ได้
2. ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/57 ไม่ได้
3. ระงับเรื่องแจ้งสำเร็จการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/57
4. ดูผลการเรียนทุกภาคเรียนไม่ได้

ดังนั้นขอให้นักศึกษารีบนำเอกสารมาส่งโดยด่วน กรณีที่นักศึกษาบางรายได้ทำเรื่องเลื่อนขอส่งเอกสารมาแล้วนั้น ขอให้นักศึกษามาติดต่อที่งานทะเบียนอีกครั้งแบบกรอกคำร้องขอส่งเอกสาร (ทบ.28)
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2557
 5.ติดตามนักศึกษาที่เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไม่ครบ รหัส 54-57(สำคัญมาก)(ด่วนมาก)
รหัส 54 click
รหัส 55 click
รหัส 56 click
รหัส 57 click

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดนำเอกสารมาส่งที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (อาคาร A ชั้น 1) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้หากนักศึกษาที่ไม่มายื่นเอกสารภายในวันดังกล่าว ทางงานทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินการ ระงับระบบบริการการศึกษา ในส่วนของการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา จะถูกระงับเรื่องสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
1.(นศ.ป.ตรี) ใบผลการเรียน คือ ใบ ปพ:1-4 ของผู้ที่จบ ม.ปลาย
หรือ ใบแสดงผลการเรียน ของผู้ที่จบ ปวช.
2. ใบรับรองแพทย์ต้องออกให้โดย โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ไม่รับของคลินิก
3. หนังสือรับรอง คือหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง สามารถ download เอกสารได้ที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้ปกครอง click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 6.รายชื่อนักศึกษาที่ขาดส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนทะเบียนนักศึกษาใหม่(เพิ่มเติม)(ด่วน)
ขอให้นักศึกษานำส่งเอกสารมาที่ห้องทะเบียนภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557
หากพ้นกำหนด งานทะเบียนฯจะดำเนินการ lock ระบบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/57
นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2763-2600 ต่อ 2502(สุชาดา)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2557
 7.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666