ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วันลงทะเบียนล่าช้า วันเพิ่ม ลดวิชาเรียน ภาค 2/2557(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
สามารถลงทะเบียนล่าช้า Online ได้ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี
วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2557 วันลงทะเบียนล่าช้า วันเพิ่ม ลดวิชาเรียน / พิมพ์ใบแจ้งยอด / ชำระเงิน

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)และ หลักสูตรปริญญาโท
วันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 2557 วันลงทะเบียนล่าช้า วันเพิ่ม ลดวิชาเรียน / พิมพ์ใบแจ้งยอด / ชำระเงิน


หมายเหตุ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2557
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2557
 2.ประกาศ!!!! การลงทะเบียน JPN-101(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา JPN-101
และมีความประงค์จะขอลงเรียนเพิ่ม
ให้ติดต่อลงชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่
คุณจาริณี โหยหวล (จนท.ประสานงานสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา)
หรือขอคำปรึกษาได้ที่ อ.พรรตน์ เย็นใจ อาคาร A ชั้น 4
ประกาศโดย   สำนักพื้นฐานและภาษา   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2557
 3.ด่วน!!! ทุนการศึกษาเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 14 ทุน(ด่วน)
1. รับสมัครภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เท่านั้น
2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ี 29 ตุลาคม 2557
3. เหมาะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท หรือ ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะบริหารธุรกิจ #ต่อ 2702
ดาวโหลดใบสมัคร
ประกาศโดย   คณะบริหารธุรกิจ   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2557
 4.ติดตามนักศึกษาที่เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไม่ครบ รหัส 54-57(สำคัญมาก)(ด่วน)
รหัส 54 click
รหัส 55 click
รหัส 56 click
รหัส 57 click

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดนำเอกสารมาส่งที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (อาคาร A ชั้น 1) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้หากนักศึกษาที่ไม่มายื่นเอกสารภายในวันดังกล่าว ทางงานทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินการ ระงับระบบบริการการศึกษา ในส่วนของการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา จะถูกระงับเรื่องสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
1.(นศ.ป.ตรี) ใบผลการเรียน คือ ใบ ปพ:1-4 ของผู้ที่จบ ม.ปลาย
หรือ ใบแสดงผลการเรียน ของผู้ที่จบ ปวช.
2. ใบรับรองแพทย์ต้องออกให้โดย โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ไม่รับของคลินิก
3. หนังสือรับรอง คือหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง สามารถ download เอกสารได้ที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้ปกครอง click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 5.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666