ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)

สอบกลางภาค 2/2557
วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557
การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ
1. ตรวจสอบรายชื่อ วิชา วัน เวลา ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบให้ถูกต้อง
2. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
3. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาให้เรียบร้อย
กรณีที่นักศึกษาไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา นักศึกษาจะต้องติดต่อเขียนคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ที่ห้องทะเบียนฯ และชำระเงิน ที่ห้องการเงิน ชั้น 2
นำคำร้องที่ชำระเงินแล้วยื่นที่ห้องทะเบียนฯ เพื่อออกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
4. นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้อน กรุณาติดต่อ ห้องการเรียนการสอน A116 (ถัดจากห้องทะเบียนฯ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2557
 2.นศ.สามารถตรวจสอบตารางสอบซ้อนประจำภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
นศ.สามารถตรวจสอบตารางสอบซ้อนประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ตารางสอบซ้อน คลิกที่นี่

หมายเหตุ
มีปัญหาตาราสอบซ้อน ติดต่อห้องงานการเรียนการสอน
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 3.ติดตามนักศึกษาที่ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาไม่ครบ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาคนใดที่ยังส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษายังไม่ครบ ขอให้รีบมาส่งที่ห้องทะเบียนภายในวันที่ 30 ธ.ค. 57 ด้วยนะคะ
เมื่อครบกำหนดตามวันที่แจ้งแล้วนักศึกษาคนใดเอกสารไม่ครบ ทางงานทะเบียนจะทำการ LOCK ระบบ ซึ่งนักศึกษาจะดูผลการเรียน และลงทะเบียนเรียนไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษาจะถูกระงับเรื่องนะคะ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2557
 4.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666