ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วนที่สุด)

วันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2559

1. นักศึกษากรุณาตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา วัน เวลา ห้องสอบ ที่นั่งสอบ
ให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้อน กรุณาตรวจสอบได้ที่นี่ คลิ๊กที่นี่

2. นักศึกษาแต่งเครื่องแบบนักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
3. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมบัตรประชาชนยื่นแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง
4. เอกสาร ตำรา โน๊ตย่อต่าง ๆ ให้นักศึกษาวางหน้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา สูญหาย หรือชำรุด
กรุณาติดต่อสั่งทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ห้อง A101งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
พร้อมชำระเงินที่ชั้น 2 ห้องการเงิน และนำคำร้องยื่นที่ห้องทะเบียนฯ A101 เพื่อออกบัตรประจำตัวนักศึกษา

สถาบันไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2559
 2.การลงทะเบียนและชำระเงิน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)

เฉพาะนักศึกษาฝึกงานลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2558
วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2559 (ลงทะเบียนโดยงานทะเบียนและประมวลผล)

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน พร้อมชำระเงิน (เฉพาะนักศึกษาฝึกงาน)
พิมพ์ผ่านระบบงานทะเบียน Online
วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2559

ลงทะเบียนปกติ (ภาคทฤษฎี) / พิมพ์ใบแจ้งยอด พร้อมชำระเงิน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) ปริญญาโท
วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2559

นักศึกษาสามารถตรวจสอบ วัน เวลา ได้ที่ปฏิทินการศึกษา ภาค 3/2558
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2559
 3.ประเมินผลการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558(ด่วน)
.
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2559
 4.ประกาศ
.
ประกาศโดย   สำนักภาษาฯ   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2559
 5.แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/58
(วันที่ 2 - 20 พ.ย. 58)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่2/58 เป็นภาคเรียนสุดท้าย

*สำคัญมาก* โปรดอ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2558
 6.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666