ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลาพักการศึกษา / การรักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)

การลาพักการศึกษา / การรักษาสถานภาพนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี วันที่ 2 มิย. - 1 กค. 2558
ระดับปริญญาโท วันที่ 6 มิย. - 5 ก.ค. 2558

ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา / ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

1. ขอคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพนักศึกษา ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. เขียนชื่อ รหัสนักศึกษา สาขา และระบุเหตุผล ให้ชัดเจน
3. ดำเนินการตามขั้นตอนของคำร้อง และยื่นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร คณบดีลงนามรับทราบ / อนุมัติ
4. นำคำร้องชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพนักศึกษา ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2 อาคาร A
5. นำคำร้องยื่นที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล
6. ตรวจสอบสถานะนักศึกษา

วันจำหน่ายชื่อนักศึกษา เนื่องจากไม่มาติดต่อลงทะเบียนเรียน / ลาพักการการศึกษา / รักษาสถานภาพนักศึกษา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2558
 2.เลื่อนวันรับหนังสือรับรองและTranscript ฉบับสมบูรณ์ ของผู้ที่แจ้งจบ3/57(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/57
และได้ขอหนังสือรับรองและTranscript ฉบับสมบูรณ์ไว้นั้น
ขอให้นักศึกษามารับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.58 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2558
 3.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
 4.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666